Regionale geschillencommissie

Samen met jou proberen we jouw klacht naar tevredenheid op te lossen. Dat lukt helaas niet altijd. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met de manier waarop wij uw klacht willen oplossen. Dan is er niet langer sprake van een klacht, maar van een geschil. Hiervoor kun je terecht bij de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie.

Zij onderzoekt de klacht zorgvuldig en vraagt uitgebreide informatie op. Vervolgens word je uitgenodigd om je klacht mondeling toe te lichten. Dat gebeurt in een zitting waarin zowel de klager als de corporatie hun verhaal doen. De Regionale Geschillencommissie komt daarna met een eindadvies.

Wil je meer informatie? Lees dan het Klachtenreglement Regionale Geschillencommissie of de flyer.