Verduurzamen woningen

Actium zoekt hoofdaannemers voor verduurzamen woningen

Actium heeft het doel ongeveer 2400 woningen te verduurzamen tussen 2024-2029. In deze periode willen we zorgen dat E, F en G labels verdwijnen. Zo zorgen we dat huurders ook in de toekomst fijn en betaalbaar kunnen wonen.

Tevreden huurders zijn belangrijk voor Actium. Samen met de aannemers als samenwerkingspartners willen we zorgen voor een duidelijk verduurzamingsproces voor de huurders. Om deze opgave te halen zoeken we naar hoofdaannemers voor een meerjarige samenwerking. De aanmelding start op maandag 27 november.
Meerjarige samenwerking

Voor het verduurzamen van onze woningen zoeken we hoofdaannemers voor een meerjarige samenwerking.
Het samenwerken staat centraal in deze aanbesteding. Want we zijn ervan overtuigd dat toekomstbestendig en betaalbaar wonen, voortkomt uit een goede samenwerking tussen aannemer en Actium. Door samen te werken op het gebied van verduurzamen én het goed contact met huurders, worden we slimmer, efficiënter en behalen we het maximale resultaat binnen onze mogelijkheden. In het belang van de huurder en het milieu.

Aanmelden per perceel

Het programma verduurzamen van bestaande woningen bestaat uit twee percelen:

  • Perceel 1: Kleine renovaties waarbij de bewoner in de woning blijft zitten.
  • Perceel 2: Grote renovaties waarbij de bewoner tijdelijk elders woont.

Waar schrijf ik me voor in bij de preselectiefase ‘aanmelding als gegadigde’?

Na het eerste marktcontactmoment (eind september 2023) zijn ruim dertig aannemers geïnformeerd over de aanbestedingsaanpak van Actium. Nu volgt nu fase ‘aanmelding als gegadigde’. Tijdens deze aanmelding als gegadigde maakt u als aannemer een keuze voor perceel 1 óf voor perceel 2. Het belangrijkste is dat u als aannemer kiest voor het perceel dat het beste bij uw onderneming past.

De aanmelding als gegadigde start op maandag 27 november en duurt tot maandag 18 december. Bij uw aanmelding als gegadigde stellen we een aantal vragen met voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Wat houdt de kwalitatieve selectiefase in?

  • Perceel 1: Bij perceel 1 nodigen we na de selectiefase zes partijen uit voor het doen van een inschrijving. Uiteindelijk zoeken we drie aannemers om de samenwerking mee aan te gaan voor een periode van vijf jaar. De verwachting is dat de raamovereenkomsten met deze partijen rond april/mei 2024 getekend worden. 
  • Perceel 2: Bij perceel 2 nodigen we na de selectiefase vijf partijen uit voor het doen van een inschrijving waarna we met een partij de concretiseringsfase starten met het doel om tot een overeenkomst te komen. De overige vier partijen vragen we in de wachtkamer plaats te nemen. Een partij wordt uit de wachtkamer gehaald wanneer de concretiseringsfase bij de eerste partij niet succesvol blijkt. De partij uit de wachtkamer stroomt vervolgens door naar de concretiseringsfase. Uiteindelijk zoekt Actium één samenwerkingspartner voor perceel 2. Naar verwachting wordt in juni 2024 de raamovereenkomst getekend voor perceel 2. 

Via welk systeem meld ik me aan als gegadigde?

De inschrijving gaat volledig digitaal via www.mercell.com. Vul in de zoekbalk in: T61681 Aanmelding als gegadigde verduurzamingsopgave 2.400 woningen.

U kunt ook uw vragen, over de inschrijving of als zaken niet duidelijk zijn, digitaal stellen via Mercell.