Inkoopvoorwaarden

Actium hanteert bij de inkoop van diensten en werken algemene voorwaarden. Voor de uitvoer van het (groot) onderhoud werkt Actium regelmatig met ‘derden’. Werk je regelmatig voor en met Actium als aannemer of contractant? Dan vind je op deze pagina belangrijke informatie.

Algemene facturatie 

Voor een snelle en juiste afhandeling van de facturen, is het noodzakelijk dat deze aan een aantal voorwaarden voldoet.

Inkoopvoorwaarden

Actium heeft een organisatiebreed inkoopbeleid. Doel van dit inkoopbeleid is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product of dienst tegen een zo gunstig mogelijke prijs en met zo laag mogelijke risico’s. De prijs is niet de enige reden voor haar inkoopbeleid. Actium wil een betrouwbare partner zijn die bewust omgaat met geld dat is opgebracht door de huurders. En we bieden leveranciers eerlijke en gelijke kansen. We vermijden dedere schijn van belangenverstrengeling, besluitvorming moet onderbouwd zijn en daardoor transparant. Bij het vaststellen van inkoopbeleid zijn Inkoopvoorwaarden vastgesteld.