Verantwoording

Visitatie

Actium heeft zich via een visitatietraject laten beoordelen op haar maatschappelijke prestaties. De visitatiecommissie schetst Actium als een gedreven corporatie die opgaven gestructureerd, integraal en vooral in samenwerking met belanghebbenden wil oppakken. Actium krijgt daarbij waardering voor de duidelijke rol die ze pakt als verbinder en facilitator. We zijn erg blij met de mooie cijfers en waardering. Het volledige visitatierapport leest u hier.

Aedes benchmark

Ook in 2021 namen wij deel aan de Aedes Benchmark. Hiervoor leverden wij gegevens aan over het huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud&verbetering en beschikbaarheid&betaalbaarheid (zie de factsheet).

De uitkomsten verschaften ons inzicht in onze eigen ontwikkeling en waar wij staan ten opzichte van andere corporaties. Door dieper in te gaan op de achtergronden bij de cijfers en door ervaringen uit te wisselen met collega-corporaties, benutten we de benchmark ook voor benchlearning.