Integriteit en gedragsafspraken

Actium vindt integriteit van groot belang. We staan midden in de samenleving en werken in een krappe woningmarkt met geld dat maatschappelijk bestemd is. Ook hebben we te maken met wet- en regelgeving. Dat schept verwachtingen en verplichtingen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat anderen een goed beeld van ons hebben en weten wat ze van ons kunnen verwachten. Daarom maken we een aantal gedragsafspraken met onze opdrachtnemers.

Ons integriteitsbeleid is een openbaar document. Actium wil op de inhoud aanspreekbaar zijn. Ook in het jaarverslag maken we melding van zaken dit in dit verband relevant zijn.

Heeft u een vraag, neem dan gerust contact met ons op. Bent u van mening dat Actium zich ten onrechte niet aan bepaalde spelregels uit het beleid houdt, dan kunt u gebruik maken van de ‘regeling voor het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij Actium’.