Bestuur

Mevrouw M. (Melanie) Maatman is als directeur-bestuurder van Actium onder meer verantwoordelijk voor de gekozen strategie, het naleven van relevante wet- en regelgeving, de realisatie van de doelstellingen en de financiering van de organisatie. Haar taken en verantwoordelijkheden als bestuurder zijn in de statuten van Actium omschreven en vastgelegd. Dit is verder uitgewerkt in het ‘Bestuursreglement stichting Actium’. Je vindt er uitgebreide informatie over taken en bevoegdheden, de werving, selectie en (her)benoeming, de bezoldiging en de samenwerking met de Raad van Commissarissen (RvC).