Belanghebbenden

Actium ontleent haar legitimiteit aan maatschappelijke steun. Dat betekent dat ze een prominente plaats ziet voor haar belanghebbenden zoals huurders (vertegenwoordigers, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen) bij het bepalen van haar maatschappelijke opgaven en bijbehorende inzet van haar vermogen. Ze streeft daarbij naar functionele en langetermijnrelatie (alignment) ten behoeve van verankering en inbedding in de lokale samenleving.

Doel belanghebbendencontact Actium:

  • Verankering en inbedding in de lokale samenleving (langetermijnverbinding zoeken);
  • Onze belanghebbenden weten wie we zijn en waar we voor staan (maatschappelijke opgave en prestaties);
  • Onze relaties willen met ons samenwerken, daardoor kunnen we onze doelen en opgaven uit het ondernemingsplan halen (resultaatgericht);
  • We creëren en benutten kansen doordat wij de belangen/agenda kennen van onze relaties en andersom zij de onze kennen;
  • Versnellen van (verander)processen of voorkomen van vastlopen van projecten;
  • Positieve invloed uitoefenen op de politieke en publieke agenda en opinie (reputatie).