ANBI-status

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Actium is wettelijk verplicht om te vermelden dat ze een ANBI-status heeft. Klik hier voor onze verantwoording.