Jaarplan 2024; vol plannen voor dienstverlening, duurzaamheid en wonen, welzijn, zorg

Jaarplan 2024 Actium: vol plannen voor dienstverlening, duurzaamheid en wonen, welzijn en zorg.

Vanuit een sluitende meerjarenbegroting gaat Actium in 2024 door met plannen zoals het verduurzamen van bestaande huizen en met nieuwbouw. “Dat is gunstig voor onze huidige bewoners en de mensen die in de toekomst een huis willen huren. Hoe lager de woonlasten, hoe minder geldzorgen en hoe meer woonplezier. We zien wel veel uitdagingen om het werk gedaan te krijgen. Personeelstekorten in zowel de bouwsector, bij gemeenten en bij netwerkbeheerders leveren vaak vertraging op, evenals toenemende regeldruk”, aldus Melanie Maatman, directeur-bestuurder.

Prestatieafspraken

In het jaarplan staat hoe we de verschillende prestatieafspraken met gemeenten concreet maken. Wat en hoeveel gaan we bouwen, welke woningen gaan we slopen en waar gaan we herbouwen en verbeteren. In 2022 zijn er nationale prestatieafspraken gemaakt en in 2023 zijn er regionale woondeals gesloten in Drenthe en Friesland met gemeenten en provincies. De gemaakte afspraken hebben opvolging gekregen in dit jaarplan. We hebben ook een samenvatting van het jaarplan gemaakt.

Afmaken en borgen

Maatman: “Actium is een vernieuwende organisatie met veel betrokken en deskundige collega’s. We merken dat het belangrijk is om iets nieuws goed te laten landen in onze organisatie. Daar hebben we aandacht voor. We zetten in op het versterken van samenwerken, leren en experimenteren op thema’s als dienstverlening, duurzaamheid, vastgoedsturing en wonen, welzijn en zorg.”

Samenwerken

De wereld is altijd in beweging. We kunnen het niet alleen. En dat vraagt een goede samenwerking met gemeenten, andere maatschappelijke partners en toeleveranciers op het gebied van woningbouw. “Ook zoeken we telkens het overleg op met onze huurders bij ontwikkelingen als nieuwbouw of renovaties. In het besef dat we alleen samen tot de beste oplossingen komen”, aldus Melanie Maatman.