Tuin en bestrating

Hieronder staan de veelgestelde vragen over de tuinonderhoud en bestrating. Niet gevonden wat je zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel je vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Tuin en bestrating

Hoe weet ik waar de erfgrens tussen mijn tuin en die van mijn buren loopt?

Algemeen

De erfgrens is de denkbeeldige lijn die twee erven van elkaar scheidt. Wil je weten waar de erfgrens precies ligt? Vraag dit aan bij het Kadaster.

Bij twee huurwoningen bestaat geen kadastrale erfgrens. Hier bepaalt de verhuurder de erfgrens tussen twee woningen. Als je de tuin wilt afsluiten of afscheiden, dan is het belangrijk om dit te weten. Op de erfgrens staat een erfafscheiding. Deze is eigendom van beide buren en beide buren zijn er verantwoordelijk voor. Dus ook voor het onderhoud en overige kosten ervan. Een dergelijke erfafscheiding mag je alleen in onderling overleg wijzigen.

Is er nog geen erfafscheiding aanwezig? Zet dan samen met de buren een erfafscheiding op de erfgrens. De kosten hiervan moeten worden gedeeld. Weigert een huurder hieraan mee te werken, dan kan de andere huurder via de rechter eisen dat hij of zij toch de helft van de kosten betaalt.

Zie voor meer informatie dit document over erf- en perceelafscheidingen.

Wie is verantwoordelijk voor het groenonderhoud?

Algemeen

Groenonderhoud van gemeenschappelijke tuinen, plantsoenen, grasvelden, struiken, bosjes, bomen, etc. op het terrein van Actium, wordt vanuit de servicekosten betaald. Hiervoor hebben wij dus een contract afgesloten met een hovenier.

Voor het groen- of tuinonderhoud dat bij de woning hoort, ben je zelf als huurder verantwoordelijk. 

Ik heb last van de eikenprocessierups

Algemeen

Actium bestrijdt de eikenprocessierups niet. Als je in je eigen tuin bomen hebt staan met deze rupsen, ben je zelf verantwoordelijk voor het bestrijden ervan. Als de rups in bomen op grond van Actium zit, sluiten wij aan bij initiatieven van gemeenten, als deze initiatieven er zijn. Alleen dan heeft het namelijk nut om de rups effectief te bestrijden.

De GGD heeft een toolkit ontwikkeld met informatie over de eikenprocessierups. Alles over, voor en tegen de eikenprocessierups vindt u hier.

Wat verwachten jullie van mij voor het onderhoud van mijn tuin?

Algemeen

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de voor- en/of achtertuin. Dit onderhoud bestaat uit:

 • Regelmatig het gras maaien;
 • Onkruid wieden;
 • Herstellen van verzakte tuinpaden en terras;
 • Heggen, struiken en bomen snoeien. Wanneer bomen, heggen of struiken gevaar opleveren of overlast veroorzaken, moet je deze op eigen kosten snoeien of te verwijderen.

Doe je dit zelf of iemand anders? Dat beslis je zelf. De indeling van de tuin kun je zelf bepalen. Alleen gemeenschappelijke tuinen worden door Actium onderhouden. Hiervoor betaal je als huurder dan via de servicekosten.

Voorkom achterstallig onderhoud. Dit kan een ergernis worden voor je buren. Lees meer over regels en richtlijnen in de algemene huurvoorwaarden.

Wat doen jullie als ik mijn tuin slecht onderhoud?

Algemeen

Actium heeft regels en richtlijnen over hoe je als huurder moet omgaan met de tuin. Dit staat ook in je algemene huurvoorwaarden. Als je de tuin slecht onderhoudt, zal onze wijkbeheerder je hierop aanspreken en afspraken maken over je verplichtingen.

Mijn buren onderhouden hun tuin niet (goed). Waar kan ik dat melden?

Algemeen

Dit kan je melden via Overlast melden.

Mag ik mijn tuin bestraten?

Algemeen

Je mag je tuin bestraten, maar wij raden dit sterk af om dit te doen. Als je de tuin zo 'groen' mogelijk houdt, ben je niet alleen duurzaam bezig, maar voorkom je ook eventuele wateroverlast. Hoe minder betegeling, des te beter het water kan wegzakken in de grond.

Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het herstellen van verzakte tuinpaden en terras.

Ik kan mijn tuin niet meer zelf onderhouden. Wat kan ik doen?

Algemeen

Dit kan je bij ons melden, via het contactformulier. Onze wijkbeheerder bespreekt dan wat je opties zijn.

Ik wil een boom in mijn tuin (laten) kappen

Algemeen

Mag dat?

Ja, dit mag je zelf doen. Je hebt hiervoor geen toestemming nodig van Actium. Houdt er wel rekening mee dat je bij de gemeente moet navragen of je een kapvergunning nodig hebt. Neem hiervoor contact op met je gemeente.

Kunnen jullie dit voor mij doen?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het (laten) kappen van een boom in de tuin. Actium doet dit niet voor jou.

Wie onderhoudt de brandgang?

Algemeen

Alle huurders die gebruik maken van brandpaden en achtergangen, zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Wij vragen je dan ook deze paden netjes te houden en onkruidvrij te houden. Op die manier raken de putten niet verstopt, en voorkom je wateroverlast in de buurt.

Ik heb wateroverlast in mijn tuin/achterpad/straat

Algemeen

Regenval
Als er (een tijd lang) veel regen is gevallen, kan er water in de tuin, brandgang of straat blijven staan. Het riool kan dan de hoeveelheid water niet aan. Dit probleem lost zich meestal vanzelf op. Binnen een paar uren hoort het water alsnog weg te zakken.

Betegeling
Wateroverlast in je eigen tuin kun je voorkomen door zo weinig mogelijk betegeling. Hoe meer 'groen' je in de tuin hebt, des te beter het water kan wegzakken in de grond. Als door langdurige en zware regenval de riolering te zwaar belast wordt, kun je er ook voor kiezen om de regenpijp even los te koppelen van het riool, zodat het water via de tuin de grond in wordt geleid.

Verstopping
Als het water (te) lang blijft staan op straat en/of de brandgang, dan kan er sprake zijn van een verstopping. Zijn de putten in de straat verstopt? Neem dan contact op met de gemeente. Is de put in de brandgang verstopt? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen er dan voor dat de straatkolken ontstopt worden.

Bij ons in de straat liggen stoeptegels los. Kan ik dit bij Actium melden?

Algemeen

Gaat het om bestrating in de brandgang of ander terrein van Actium? Meld dit bij ons via Reparatieverzoek indienen. Bestrating in de openbare ruimte meld bij de afdeling Openbaar Groen van de gemeente.

Ik heb last van takken vanuit de tuin van mijn buren. Wat kan ik hieraan doen?

Algemeen

Je kunt de buren vragen om de overhangende takken te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan mag je zelf takken verwijderen die boven de tuin van jou hangen. Als je dit niet wilt of kunt doen, dan kan je de overlast melden via Overlast melden.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe moet ik de tuin achterlaten?

Algemeen

Bij een verhuizing gelden de volgende voorwaarden voor het achterlaten van de tuin:

 • De tuin ziet er verzorgd uit;
 • Struiken, planten en bomen woekeren niet;
 • Schuttingen en andere erfafscheidingen zijn in goede staat, heel en recht;
 • Het terras is bezemschoon. Rommel, tuinafval of vuilnis is verwijderd en de containers zijn geleegd;
 • Bouwwerken moeten worden verwijderd, behalve als de nieuwe bewoner ze overneemt.

De woninginspecteur bepaalt tijdens de voorinspectie of iets mag blijven of niet.

Hoe werkt de regentonregeling?

Algemeen

Sinds 1 maart 2021 kunnen inwoners van de gemeente Assen gebruik maken van 3 verschillende subsidies om te helpen hun omgeving klimaatbestendig te maken. Een van deze subsidies betreft de aanschaf van een regenton. Omdat Actium zich ook wil inzetten voor een duurzame leefomgeving, doen we voor onze bewoners een extra duit in het zakje. Hiermee maken we het gemakkelijker om bewuster om te gaan met water.

Binnen de regentonregeling bieden de gemeente en de waterschappen samen een korting van € 25,-. Actium vult dit voor huurders met maximaal € 20,- aan (afhankelijk van de kosten van de regenton). De korting van gemeente en waterschappen wordt direct in de deelnemende winkels verrekend. De bijdrage van Actium keren wij achteraf uit.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Deelnemende winkels zijn Tuinland, GroenRijk, Praxis, Gamma en Karwei (in Assen). Je vult in de winkel een formulier in voor de subsidieregeling, die naar de gemeente gaat. Hierop kan je ook aangeven dat je huurder van Actium bent. De in de winkel ingevulde formulieren worden door de winkeliers ingeleverd bij de gemeente, en die informeert Actium welke huurders in aanmerking komen voor de regeling. Bewoners van Actium krijgen binnen 2 maanden na aanschaf de tegemoetkoming op hun rekening gestort. De regeling is verlengd tot 31 december 2024.

Meer informatie is te vinden op www.assen.nl/duurzaam.

Ik heb last van een vogelnest

Algemeen

Wil je het nest (laten) verwijderen? Dit is niet altijd mogelijk. Tijdens het broeden/broedseizoen mogen vogelnesten namelijk niet worden verstoord. Pas als de vogels het nest weer hebben verlaten, kan het nest verwijderd worden.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van (schouw)sloten?

Algemeen

In de meeste gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud. Als je hier een vraag over hebt, neem dan eerst contact op met de gemeente.

Enkele schouwsloten worden door Actium onderhouden. Als blijkt dat het onderhoud voor Actium is, neem dan contact met ons op. Wij helpen je dan verder.

Mag ik een regenton plaatsen?

Algemeen

Dat mag!

Als huurder heb je toestemming om een regenton te plaatsen en daarvoor de regenpijp door te zagen.

Ga je verhuizen?

Heb je een regenton geplaatst en ga je verhuizen? Dan moet je bij vertrek wel de regenton weghalen en de regenpijp herstellen. Wil de nieuwe huurder de regenton overnemen? Dan kun je dit regelen via het overnameformulier. Je hoeft de ton dan niet weg te halen.

Wie is verantwoordelijk voor de erfafscheiding/schutting tussen mijn tuin en die van de buren?

Algemeen

 • Staat een schutting, heg, muur of andere afscheiding tussen jouw tuin en die van de buren precies op de erfgrens? Dan ben je samen verantwoordelijk voor het onderhoud. 
 • Samen verantwoordelijk betekend: schoonmaken, herstellen of eventueel vernieuwen als dit nodig is. De kosten hiervan betaal je samen. 
 • Staat de schutting heg, muur of andere afscheiding volledig op één kant van de erfgrens? Dan is de eigenaar van die grond volledig verantwoordelijk voor schoonmaak en ouderhoud.

Tot slot maakt het niet uit wie in het verleden de erfafscheiding heeft neergezet. Zowel voor de eigenaar van een erfafscheiding als voor een huurder is het mogelijk om beroep te doen op het burenrecht.